Γιατί να μας επιλέξετε

Σκοπός της ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε είναι η κατασκευή φωτιστικών σημάτων κινδύνου πλοίων και για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της Εταιρείας δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας κατασκευές, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων. Περισσότερες Πληροφορίες