Σήματα Κινδύνου Ναυτιλίας

Jupiter K2 Κόκκινο Βεγγαλικό Χειρός

Κόκκινο βεγγαλικό χειρός για σήμανση θέσεως

Περισσότερες πληροφορίες

Proteus Φωτοβολίδα Αλεξιπτώτου Ερυθρά

Κόκκινη φωτοβολίδα αλεξιπτώτου για σήμανση θέσεως

Περισσότερες πληροφορίες

Jupiter Κόκκινο Βεγγαλικό χειρός

Για χρήση σε μη SOLAS σκάφη ( μικρά σκάφη, σκάφη ψαρέματος, σκάφη που ταξιδεύουν εγχώρια κτλ)

Περισσότερες πληροφορίες

Πορτοκαλί Καπνογόνο Σήμα

Καπνογόνο σήμα ημέρας για σήμανση θέσεως και καθορισμό κατεύθυνσης ανέμου

Περισσότερες πληροφορίες

ManOverBoard CF4

Συνδυασμός Φωτός και Καπνού Για σήμανση θέσεως κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας

Περισσότερες πληροφορίες

manoverboard

ManOverBoard 2010

Συνδυασμός Φωτός και Καπνού Για σήμανση θέσεως κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας

Περισσότερες πληροφορίες

Ikaros Line-Thrower

Εκτοξευτήρας σχοινιού για επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ikaros Line-Thrower Rocket

Ανταλλακτικό εκτοξευτήρα σχοινιού Ikaros Line-Thrower.

Περισσότερες πληροφορίες

Jupiter K2 Λευκό Βεγγαλικό Χειρός

Λευκό βεγγαλικό χειρός για σήμανση θέσεως, προειδοποίηση πρόσκρουσης και φωτισμό

Περισσότερες πληροφορίες

Proteus Φωτοβολίδα Αλεξιπτώτου Λευκή

Λευκό βεγγαλικό χειρός για σήμανση θέσεως, προειδοποίηση πρόσκρουσης και φωτισμό

Περισσότερες πληροφορίες